Τα κάλαντα: les nadales gregues.

  Nosaltres, els Grecolatinos, acostumats a aprendre declinacions i conjugacions cantant, no podem marxar de vacances sense entonar algunes nadales gregues. Τα κάλαντα (La pasión griega. Pedro Olalla) Κάλαντα (bloc d’Àngel Martínez) Σημερα τα φώτα

Documents per a la passejada epigràfica de Dertosa

Avete, loquaces discipuli! Heus ací els documents que cal imprimir per a la passejada epigràfica que durem a terme pels carrers de Tortosa. El dossier consta de tres documents que haureu de grapar seguint aquest ordre: 1) manual de l’epigrafista; 2) mapa de la visita; 3) fitxa de les inscripcions. Manual de l’epigrafista Mapa inscripcions…